wielka lekcja geografii
      home
      festiwale
      goście festiwalu
      nagrody
      konkursy i wystawy
      kronika
      wielka lekcja geografii
      informacje
      kontakt
      Adventure & Music            Meeting

Nagroda 5.000 zł Prezesa Telewizji Polskiej S.A.
dla Najlepszej Szkoły

Fundatorem nagród rzeczowych było Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Lekcja zorganizowana przy wsparciu Biura Informacji i Promocji Uniwersytetu Łódzkiego


Wyniki szkół uczestniczących w Wielkiej Lekcji Geografii

I miejsce
i nagroda Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w wysokości 5.000 zł
ZSO nr 1 im. KEN z Puław

II miejsce
XXIV LO z Łodzi

III miejsce
II LO im. S. Żeromskiego z Tomaszowa Mazowieckiego


Wyniki indywidualne testu z Wielkiej Lekcji Geografii

I miejsce
Łukasz Kubiak
I LO Bydgoszcz


II miejsce
Michał Barej
III LO Białystok


III miejsce
Tomasz Wawer
I LO Puławy

IV-X miejsce
Radosław Matusiak - Samorządowe LO Zgierz
Przemysław Siemaszko - I LO Bydgoszcz
Paweł Musiałowski - II LO Konin
Magdalena Grzegorczyk - I LO Koluszki
Elżbieta Cieślak - ZSO nr 1 im. KEN Puławy
Ewelina Łapczyńska - ZSO nr 1 im. KEN Puławy
Marcin Wiechrzyński - XXIV LO Łódź

 

Temat wykładów: "Ameryka Północna"

Wykład 1: "Meksyk - darem wulkanów"
Tak, jak Egipt jest darem Nilu, tak Meksyk jest podarunkiem wulkanów. Kordyliery Południowe (Sierra Madre Zachodnia, Sierra Madre Wschodnia, Sierra Madre Południowa, Cordylliera Volcanica) oraz Wyżyna Meksykańska są niespokojną tektonicznie i ożywioną wulkanicznie częścią Ameryki Północnej. Wynika to z jej położenia w strefie kolizji płyt litosfery i wzajemnych ich ruchów. Niedawny i współczesny wulkanizm w tej części Ameryki jest najbardziej spektakularnym przejawem procesów endogenicznych. Krajobraz wulkaniczny z wielkimi stożkami wygasłych i czynnych wulkanów, polami law i porywami popiołów panuje na większej części terytorium Meksyku. Wulkany przesądziły o rzeźbie powierzchni ziemi, sieci hydrologicznej, pokrywie glebowej i innych cechach środowiska. Wulkany, skutki ich działalności w przeszłości i współczesna aktywność wpływają też na losy dzisiejszych mieszkańców Meksyku.

Wykładowca:

  prof. dr hab. Jerzy Makowski (Polska)

Specjalista w zakresie geografii fizycznej. Kierownik Zakładu Geografii Ameryki Łacińskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ameryką Łacińską zajmuje się od początku swojej pracy zawodowej na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 r. Od tego czasu, przez kilka lat, pracował także na innych uniwersytetach i w terenie, w Meksyku, na Kubie, w Peru, Gwatemali, Kolumbii, Boliwii, Brazylii i Wenezueli. Uczestniczył w badaniach terenowych m.in. w Amazonii i na Wyżynie Meksykańskiej. Autor wielu książek i artykułów z geografii regionalnej. W ostatnich dwu latach, pod jego redakcją, ukazały się w Wydawnictwie Naukowym PWN "Geografia regionalna świata" i "Geografia Unii Europejskiej". Jest też współautorem książki "Globalistyka" oraz autorem podręcznika "Geografia fizyczna świata".
                                           

Wizualizacja: James Hooper - "Przez Amerykę, w drodze do bieguna"

  James Hooper (Wlk. Brytania)

Wszystko zaczęło się w Christ's Hospital School, gdzie spotkał i zaprzyjaźnił się z Rob'em Gauntlett'em. Siedem wspólnie spędzonych lat w szkole stworzyło z nich dobrze rozumiejący się duet. Mieli podobne marzenia i mocno wierzyli w to, że je spełnią.
W 2003 roku wpadli na pomysł zdobycia Everestu i natychmiast przystąpili do przygotowywania planu, który pozwoliłby im zdobyć doświadczenie niezbędne przy takim wyzwaniu. Uprawiali różne formy wspinaczki przemierzając Wielką Brytanię i Europę. Latem 2004 roku wybrali się na pierwszą poważną wyprawę do Karakorum. Nie osiągnęli celu, ale było to bardzo cenne doświadczenie.
Po roku intensywnych treningów pokonali na rowerach trasę z Billbao do Istambułu. W osiem tygodni piętnaście krajów, po sto pięćdziesiąt kilometrów dziennie. Nauczyli się radzić sobie w trudnych warunkach. Wiedzieli, że są dobrze przygotowani i zachęciło ich to do wyprawy na Ama Dablam, trudną technicznie górę. Z niej, w całym majestacie, zobaczyli Everest, a po roku..., już z jego wierzchołka mogli spojrzeć na świat. Zostali najmłodszymi Brytyjczykami, którzy zdobyli najwyższy szczyt Ziemi. W bazie pod Everestem zrozumieli, że na tym nie skończy się, że kolejna wielka przygoda przed nimi. Wtedy właśnie zrodził się pomysł na wyprawę pomiędzy magnetycznymi biegunami Ziemi. To prawie czterdzieści tysięcy kilometrów, lądem i morzem, przez dzikie ostępy i świat ucywilizowany, przez szalenie niebezpieczne wody oceanów południowej półkuli. Wymyślili sobie, że zrobią to jedynie przy użyciu siły własnych mięśni i sił natury. Wyruszyli 8 kwietnia 2007 roku.
Po trzynastu miesiącach mogli poczuć smak sukcesu. Ciężko pracowali, by osiągnąć cel i udało im się. Za ten wyczyn zostali uhonorowani przez National Geographic przyznaniem nagrody Najważniejsza Przygoda 2008 Roku.

Wykład 2: "Kontrasty i osobliwości przyrodnicze Stanów Zjednoczonych Ameryki"

Wykład prezentuje zróżnicowaną genezę i fizjonomię krajobrazów przyrodniczych USA. Pokazuje m.in. krajobraz i rolę trwałej zmarzliny w kształtowaniu środowiska Alaski, budowę geologiczną i formy rzeźby Appalachów, przełomowe doliny i wodospady.... porównuje najdłuższe na świecie barierowe wybrzeże atlantyckie z tektonicznym wybrzeżem Pacyfiku. Pokazuje objawy tektoniki i aktywności wulkanicznej w Kordylierach. Wśród kontrastów przyrodniczych wymienia ekstremalne zdarzenia i zjawiska, związane z klimatem Stanów Zjednoczonych.

Wykładowca:

  dr Sławomir Kobojek (Polska)

Geograf i podróżnik, wykładowca na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Pracuje w Zakładzie Geomorfologii, zajmuje się morfogenezą peryglacjalną , geomorfologią stosowaną i fotografiką przyrodniczą. Wielokrotnie organizował i kierował studenckimi ćwiczeniami terenowymi w Karpatach, Sudetach, na wybrzeżu i na pojezierzach. Uczestnik wypraw i podróży do Stanów Zjednoczonych, na Islandię i do Norwegii. Współautor popularnego opracowania "Polska. Środowisko przyrodnicze", opublikowanego przez Wydawnictwo Pascal w 2003 i 2005 r.

Wizualizacja: Elizabeth Wald -"Górskie piękności Ameryki"

  Elizabeth Wald (USA)

Światowa znakomitość w dziedzinie fotografii plenerowej i reportażowej. Należy do tych fotografików, którzy potrafią ustawiać przesłony, zmieniać filmy i robić przejmujące zdjęcia w miejscach tak nieprzyjaznych i złowrogich, że większość z nas bałaby się tam zrobić nawet jeden krok. Fotografia jest dla niej sztuką, w której perfekcyjnie umie łączyć ze sobą pragnienie przygody, poznawanie świata, fascynacje przyrodą i innymi kulturami. Pociągają ją miejsca surowe i dzikie, gdzie życie wydaje się tak kruche i niepewne. Gdzie radość życia jest szczególnie intensywnie odczuwana, bo jest naturalną obroną przed ekstremalnymi warunkami sprawiającymi, że wydaje się prawie niemożliwe, by mógł tam przetrwać człowiek.
Fotograficzna eksploracja świata natury i różnorodności kulturowej wiodła ją w najróżniejsze zakątki.
Od Arktyki po krańce Ameryki Południowej, od Pakistanu po Kubę, od potężnych ośnieżonych Himalajów po gorące krańce Wielkich Rowów Afrykańskich we wschodniej Afryce.
Ostatnio wielokrotnie podróżowała do Afganistanu i Tadżykistanu. Powstałe tam niezwykłej urody fotogramy są opowieścią o plemionach zamieszkujących górzyste rejony, ich związkach z dziką przyrodą i środowiskiem naturalnym. Są jednocześnie próbą zwrócenia uwagi na stare kultury oraz delikatne ekosystemy i ostrzeżeniem, że mogą one nie przetrwać.
Jej fotografie wielokrotnie zamieszczane były w wielu prestiżowych magazynach: National Geographic, Smithsonian, Outside, National Geographic Adventure, Sports Illustrated, Life, The New York Times, Men's Journal i Islands. Wykonywała też zlecenia specjalne dla takich wielkich potentatów jak Patagonia, Nikon czy North Face. Swoim talentem wspomagała organizacje pozarządowe fotografując dla Lighthawk, Sierra Club, Conservacion Patagonica, ANAI, Doctors Without Borders, Central Asia Institute, Wildlife Conservation Society . Włączała się w prace wydawnicze kilku ważnych książek.
W najbliższym czasie pojawi się jej album będący fotoreportażem dokumentujący życie ostatnich, prawdziwych gaucho w Argentynie.
W 2006 roku uhonorowano ją jedną z najważniejszych nagród światowych w dziedzinie fotografii, prestiżową Rowell Award, przyznawaną przez fundację powstałą po śmierci znakomitego amerykańskiego fotografika Gallen'a Rowell'a. Otrzymała ją za wybitne osiągnięcia w sztuce fotografii oraz zaangażowanie w sprawy ludzi i miejsc, które były dla niej inspiracją.
Mieszka w Boulder, w stanie Kolorado. Reprezentowana jest przez Aurora Photos, agencję specjalizującą się w reportażu fotograficznym.


Wykład 3: "Grenlandia - kraina biała czy zielona?"

Wykład przedstawia dane o położeniu, ukształtowaniu linii brzegowej, hipsometrii, budowie geologicznej, formach rzeźby i klimacie, panującym na Grenlandii. Prezentuje lądolód grenlandzki - jego miąższość i dynamikę, pokazuje przedstawicieli flory i fauny wyspy. Omawia historię poznania i kolonizacji Grenlandii oraz kulturę i zwyczaje jej mieszkańców, trwale związanych z surową przyrodą tej krainy. Odpowiadając na pytanie o barwę Grenlandii - autor odwołuje się do historii klimatu, który w fazie średniowiecznego optimum sprzyjał rozwojowi rolniczej kolonizacji wybrzeży Grenlandii. Pokazuje też kwitnące życie w zielonych oazach współczesnej Grenlandii. Kontrastują one wspaniale z lodową pustynią, tworzącą dominujący krajobraz grenlandzki. Wykład uzupełniają wrażenia i liczne doświadczenia autora, zgromadzone podczas wędrówek po Grenlandii.

Wykładowca:

  dr Zdzisław Preisner (Polska)

Geograf, podróżnik, wykładowca i wydawca książek geograficznych. Specjalista geomorfolog, zajmuje się geografią regionalną, w tym zwłaszcza krajami polarnymi oraz kulturami ludów świata.
Pracuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, prowadzi oficynę wydawniczą Turpress w Toruniu.
Odbył osiemdziesiąt cztery podróże, odwiedził sto jedenaście krajów na wszystkich kontynentach. W czasie trwających łącznie ponad dwa tysiące dni wypraw przebył trasę równą trzydziestodwukrotnemu obwodowi Ziemi, używając wszelkich środków transportu. Należy do grona dwudziestu trzech polskich członków elitarnego zrzeszenia podróżników The Explorers Club.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji geograficznych i podróżniczych; ostatnio ukazały się m.in. książki: "500 cudów świata" i "Podróż przez kontynenty" (wyd. Publicat, 2006, 2007) oraz "Peru", w serii "Wyprawy marzeń" (wyd. Pascal, 2008).

Wizualizacja: film "Na spotkanie z przygodami"

   

 

TEST konkursowy na Najlepszego Młodego Geografa:

Geografia Ameryki Północnej.

prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski (Uniwersytet Łódzki, Instytut Nauk o Ziemi)

 

Lista szkół biorących udział w lekcji:

1. II LO im. J. Pawła II - Zduńska - Wola
2. Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza - Sochaczew
3. I LO im. T. Kościuszki - Łask
4. XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego - Łódź
5. I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego - Kutno
6. I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - Ostrów Wlkp.
7. I LO - Koluszki
8. I LO przy ZSO im. A. Mickiewicza - Kluczbork
9. I LO im. St. Staszica - Chrzanów
10. I LO im. Kaz. Jagiellończyka - Sieradz
11. II LO im. K.K. Baczyńskiego - Konin
12. II L.O. im. J. Kasprowicza - Kutno
13. II LO im. S. Żeromskiego - Sieradz
14. III LO im. M. Kopernika - Olsztyn
15. III LO im. J. Słowackiego - Piotrków Trybunalski
16. III LO w SZSO nr 2 - Bełchatów
17. VI LO w ZS i PO BSTO - Bełchatów
18. III LO - Gliwice
19. IV LO im. C. K. Norwida - Białystok
20. IX LO im. J. Dąbrowskiego - Łódź
21. Katolickie LO SPSK - Wieluń
22. LI LO im. T. Kościuszki - Warszawa
23. LO im. Wł. Jagiełły - Płock
24. LO im. P. Skargi - Pułtusk
25. LO - Konstantynów Łódzki
26. LO - Krośniewice
27. LO im. M. Konopnickiej - Poddębice
28. LO Spółdzielni Oświatowej - Ostrów Wlkp.
29. LO ZNP - Łódź
30. LXXIV LO im. K. Pułaskiego - Warszawa
31. Samorządowe LO im. R. Traugutta - Zgierz
32. VI LO im. J. Lelewela - Łódź
33. VIII LO im. A. Asnyka - Łódź
34. XIX LO im. Powstańców Warszawy - Warszawa
35. XLII LO - Łódź
36. XV LO im. J. Kasprowicza - Łódź
37. XXI LO - Łódź
38. XXIV LO im. M. Skłodowskiej-Curie - Łódź
39. XXXIII LO im. Armii Krajowej - Łódź
40. 47 LO - Łódź
41. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych - Łódź
42. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza - Pajęczno
43. Zespół Szkół nr 1 im. J. St. Cezaka - Zgierz
44. Zespół Szkół nr 1 - Milanówek
45. Zespół Szkół nr 2 - Swarzędz
46. ZSO im. F. Chopina - Sochaczew
47. ZSO nr 1 - I LO - Bydgoszcz
48. Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie - Łask
49. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 - Łódź
50. Zespół Szkół.Ponadgimnazjalnych nr 21 - Łódź
51. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - Łódź
52. Technikum nr 13 w ZSP nr 13 - Łódź
53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - Łódź
54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - Łowicz
55. Zespół Szkół St. Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów
56. I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego - Puławy
57. Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Kutno
58. ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej - Puławy
59. Katolickie LO - Łódź
60. I LO - Włoszczowa
61. III LO - Białystok
62. LO im. Czesława Tańskiego - Puszcza Mariańska
63. Zespół Szkół nr 4 w Kutnie - Azorach - Kutno
64. II LO im. S. Żeromskiego - Tomaszów Mazowiecki

65. XXV LO - Łódź


 
 

| goście | nagrody | konkursy i wystawy | kronika | wielka lekcja geografii | informacje | kontakt | A&M Meeting |